top of page

אני רוצה להיות שם!


בבואנו לתאר תהליכים אפשר לעשות זאת

ע"י שלושה מרכיבי בסיס:

דמות הגיבור שעושה את המהלך,

החץ שמייצג את השינוי,

והמטרה שהיא המצב הרצוי החדש

דיברנו על דמויות וחצים, בואו נדבר על המטרה
המטרה היא יעד נכסף משותף,

זריחה מעל הארץ המובטחת,

אוצר, הצלחה, פסגה לכבוש...

הרבה שמות שונים

למקום שבו אנחנו רוצים להיות

המטרה חייבת להיות על הדף כדי לאחד

את כולם במאמץ המשותף להגיע אליה

אם היינו מדברים רק על תהליך - חץ שמוביל לשום מקום - זה יכול להיות מתסכל

לכן אפילו אם היעד הוא עדיין קצת מופשט,

כדאי לתת לו מייצג כלשהו
כשנגיע לשאלה המהותית -

מה קורה בארץ המובטחת?

איך הופכים את המטרה ממופשטת לקונקרטית?

אז נוכל לרתום לעזרנו תהליך שנקרא

יצירת תמונת עתיד

בתהליך זה שואלים הרבה שאלות

הנוגעות לתחושות ורצונות,

ודרך התשובות יוצקים בהדרגה תוכן.

מתוך הדיון הולכת ומתבהרת תמונה אישית וייחודית המשלבת חזון ותעוזה -

היא תמונת העתיד שלנו.

לראות את המטרה עוזר לשמור על פוקוס

ולהזכיר לנו בשביל מה כל המאמץ


Comments


bottom of page