top of page

תזכירי לי - למה אנחנו פה?

לפני מספר שבועות עמדתי ברחוב בירושלים,

בשעת בוקר קרירה כשמולי לוח גדול וריק,

וסביבי מתאספים עוברי אורח במבטים תוהים.

אנשי צוות ההפקה נשאבו במהירות לאינספור שאלות חוזרות מהקהל על פשר האירוע.

עם טוש עבה רשמתי מספר מילים בולטות

כמעט מיד האווירה החלה להשתנות:

מבלבול - למיקוד

עוברי אורח, זקנים וילדים, התיישבו והחלו לשוחח על מהות השכונה, רצונות וטענות



החשיבות של כותרת הינה בהגדרת הסיבה לשמה התכנסנו: מה באנו להשיג

סיכוי טוב שמפגש שהמטרה שלו

לא הוגדרה היטב -

יפספס את המטרה לגמרי


תזכירי לי שוב למה אנחנו פה?

רצוי שהכותרת תהיה במקום מרכזי

עוד לפני שמתחילים

ולאורך כל המפגש

(לא רק בזימון ביומן!)

כך המשתתפים מתחילים לגלגל

את הנושא בראש עוד לפני שהישבן

שלהם פגש את הכיסא

תנו לכותרת את הכבוד שהייתם רוצים

לתת לנושא הנידון ומצאו לזה ביטוי

בגודל, מיסגור ובמיקום מרכזי



כותרת טובה = פוקוס במפגש = השגת המטרה


Comments


bottom of page